تلفن و آدرس:

تلفن : 41671000-021

واحد بازرگانی : 41671222-021

فروش : 41671234-021

فکس : 41671010-021

  ایمیل : info@madmedmehr.com

واتس اپ : 09381024900

پشتیبان فنی : 41671111-021

شماره اضطراری بخش فنی : 09101024900- 09201024900

آدرس : تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، ابتدای خیابان عباسی اناری(ارغوان شرقی)، ساختمان 107، واحد 4.

       درخواست همکاری