یون سدیم

یون سدیم

8 شهریور1396
یون سدیم


سُدیم یا ناتریم یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Na و عدد اتمی آن ۱۱ است. سدیم یک فلز واکنش‌دهنده نرم و مومی‌شکل است که به گروه فلزات قلیایی که از نظر ترکیبات طبیعی فراوان هستند (بویژه آب نمک و هالیدها) تعلق دارد. این عنصر بسیار واکنش‌دهنده‌ است و با شعله زرد رنگی می‌سوزد در آزمایش‌های مربوط به هوا اکسید می‌شود و به شدت با آب واکنش می‌دهد از این رو باید همیشه در زیر نفت یا روغن نگهداری شود.
ویژگی های مهم
سدیم در دمای معمولی اتاق آنقدر نرم است که با چاقو بریده می‌شود. رنگ سدیم سفید مایل به نقره‌ای است و درهوای آزاد واکنش داده و تیره رنگ می‌شود. سدیم عنصری
بسیار واکنش دهنده‌است و از این جهت هرگز به صورت آزاد در طبیعت یافت نمی‌شود. سدیم در آب غوطه ور شده و آن را تجزیه کرده هیدروژن آزاد می‌کند و هیدرواکسید می‌سازد. سدیم در آب فوراً آتش می‌گیرد ولی در آزمایش‌های مربوط به هوای معمولی در دمای زیر ۳۸۸ کلوین آتش نمی‌گیرد. رنگ سدیم در فشار بالا تغییر می‌کند، در فشار ۱/5 بار سیاه رنگ، در فشار ۱/9 بار به یک ماده قرمز شفاف تبدیل می‌شود و پیش بینی می‌شود برای تبدیل شدن به ماده ای کاملاً شفاف به فشار ۳ بار ی نیاز است. دگرشکلی سدیم در فشار بسیار بالا اتفاق می‌افتد.
هشدارها
سدیم در حالت پودر در آب خاصیت انفجاری خواهد داشت و با عناصر دیگر به راحتی تجزیه و ترکیب می‌شود. همیشه باید با ان عنصر با مراقبت کامل کار کرد و باید در نفت یا روغنهای مخصوص نگهداری نمود.

 

ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد سدیم، Na، 11
تلفظ به انگلیسی /ˈsoʊdiəm/ SOH-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات قلیایی
گروه، دوره، بلوک ۱, 3, s
جرم اتمی استاندارد 22.98976928 g·mol۱
آرایش الکترونی [Ne] 3s1
الکترون به لایه 1, 8, 2
                                     ویژگی‌های فیزیکی  
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 0.862 g·cm۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 0.828 g·cm۳
نقطه ذوب 336.53 K, 63.38 °C, 146.08 °F
نقطه جوش 1032 K, 759 °C, 1398 °F
نقطه سه گانه 336.35 K (63°C),  kPa
گرمای هم جوشی 2.33 kJ·mol−1
گرمای تبخیر 76.9 kJ·mol−1
ظرفیت گرمایی 29.6 J·mol۱·K۱
وضعیت اکسید شدن +1, 0, -1
(strongly basic oxide)
الکترونگاتیوی 0.82 (مقیاس پاولینگ)
انرژی های یونش نخستین: 418.8 kJ·mol−1
دومین: 3052 kJ·mol−1
سومین: 4420 kJ·mol−1
شعاع اتمی 227 pm
شعاع کووالانسی 203±12 pm
شعاع واندروالانسی pm 275
ساختار کریستالی body-centered cubic
مغناطیس paramagnetic
مقاومت ویژه الکتریکی (20 °C) 72 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 102.5 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 83.3 µm·m−1·K−1
سرعت صورت (سیم نازک) (20 °C) 2000 m/s
مدول یانگ 3.53 GPa
مدول برشی 1.3 GPa
مدول حجمی 3.1 GPa
سختی موس 0.4
سختی برنیل 0.363 MPa
عدد کاس 9/7/7440
 
منبع: wikipedia

نظرات
ارسال نظر