کنترل 9 پارامتری Mission
- آمپول کنترل برای انواع دستگاه های بلادگاز و الکترولیت آنالایزر موجود در ایران
- دارای 9 پارامتر اندازه گیری (5 پارامتر الکترولیت و 4 پارامتر بلادگاز)
- متنوع در 3 نوع (Low, Normal & High)
محصول کشور آمریکا و دارای FDA