کیت انعقادی PT
  • ویال های 4ml و 2ml
  • ساختار lyophilize جهت پایداری بیشتر
  • با محلول آماده سازی مخصوص جهت کیفیت بهتر
  • آماده سازی آسان و پایدار
  • در ISIهای متنوع ( ISI=1.20 ~ ISI=1.70 )
  • قابل استفاده با تمام روش های اندازه گیری
  • تاریخ مصرف یکسال پس از تولید
  • دارای تائیدیه های CE و آزمایشگاه مرجع