کیت انعقادی PTT
  • ویال های 4ml و 2ml
  • در دو نوع lyophilize و Liquid
  • محتوی محلول PTT و CaCl2
  • آماده سازی با آب مقطر
  • آماده سازی آسان و پایدار
  • قابل استفاده با تمام روش های اندازه گیری
  • تاریخ مصرف یکسال پس از تولید
  • دارای تائیدیه های CE و آزمایشگاه مرجع